.

Масонството е едно от най-старите светски общества в света. Привлякло и привличащо в своите редове, свързало в братска верига милиони свободни и с добро име мъже, то е оказало огромно ползотворно влияние върху развитието на цивилизацията и обществения прогрес през последните 300 и повече години. Масонството е братство на хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Масонският орден не е заместител на религията. Вратите на масонския храм са отворени за мъже с доказани качества, стремящи се към самоусъвършенстване, към морално и нравствено израстване без оглед на тяхната религия, политически убеждения и расова принадлежност.

Франкмасонството е философска, образователна, филантропска и посветителска институция. Възможността за посвещение се гради върху обучението на братята в степенна система за усъвършенстване на човешката личност чрез метода на „символизма“. Масоните предават познанията и осигуряват приемственост в обучението като използват символите по алегоричен начин.. научете повече

Великият майстор на ОВЛБ

НУ брат Искрен Йотов:

Датата 20 юни 2015 г. ще остане в историята със знака, който българските масони дадохме както на всички нас в България, така и на световното масонство. Тя ще остане в историята на българското свободно зидарство като края на един етап в развитието на българското масонство и началото на общата работа на градежа ни. Знаете, че на тази дата ВЛССПЗБ беше закрита и членовете й започнаха работа в ОВЛБ. Показахме, че можем да надделеем над собственото си его и дребни лични боричкания и успяхме да се обединим с цел постигане на най-висшите разбирания за братската верига. Единението на българското масонство от 20 юни 2015 г. бе оценено високо и от всички велики ложи от цял свят. Дадохме пример за достигната мъдрост – дори и в момента в Италия и Гърция подобен акт не се е случил и там продължават да съществуват по две велики ложи.

 

Избрани публикации

 

към начало